ZÁPIS ŠKOLSKÉ RADY
9. zasedání ze dne 20. 06. 2013

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ A HOSTÉ

za rodiče nezletilých studentů - Ing. Ondřej Suchánek
za rodiče nezletilých studentů - Ing. Ladislav Ambrozek
za zletilé studenty - Vít Froněk
za pedagogický sbor - Mgr. Marta Králová
za pedagogický sbor - Mgr. Helga Malečková
za pedagogický sbor - Mgr. Tomáš Válka
za zřizovatele - Ing. Renáta Kolibová

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ

za zřizovatele - Šárka Látalová
za zřizovatele - Martin Pražák

PROJEDNÁVANÉ BODY

 1. Přivítání nových členů ŠR
  ŠR přivítala nové členy.
  Po ukončení mandátu dvou členů a následných doplňující volbách byli zvoleni:
  • za rodiče nezletilých studentů - Ing. Ladislav Ambrozek,
  • za zletilé studenty - Vít Froněk.
 2. Dodatek školního řádu - změna volitelných seminářů
  ŠR projednala a odsouhlasila dodatek ke Školnímu řádu. Dodatek je účinný od 1. 9. 2013.
  Znění dodatku (j):
  „Docházka do volitelných předmětů, na které se žák přihlásí, je pro něj povinná. Změna je možná vždy jen v pololetí, po souhlasu ředitelky školy, která rozhodne na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Ředitelka školy může nařídit vykonání rozdílové zkoušky.“
 3. ŠVP ZV
  ŠR projednala Školský vzdělávací program – základní vzdělávání.
 4. Výsledky příjímacího řízení
  ŠR byla seznámena s výsledky příjímacích zkoušek:
  • gymnázium 8leté: přihlášeno 77 / přijato 30,
  • gymnázium 4laté: přihlášeno 96 / přijato 30,
  • lyceum: přihlášeno 56 / přijato 29,
  • obchodní akademie: přihlášeno 49 / přijato 22.
 5. Stravování a školní bufet
  ŠR projednávala podmínky stravování:
  • kvalita jídla ve školní jídelně,
  • nevhodné potraviny a nápoje ve školním bufetu.
 6. Zhodnocení činnosti ŠR za rok 2012/13
  Školská rada se scházela podle potřeby školy a vždy se snažila řešit úkoly, které vyplynuly z činnosti školy:
  • záležitosti související se sloučením Gymnázia a Obchodní akademie,
  • projednání dopisu od rodičů z p1A (ohledně počtu žáků),
  • doplnění Školního řádu o dodatek,
  • přijímací řízení – počet přihlášek a počet přijatých studentů,
  • shrnutí výsledků maturitních zkoušek,
  • doplňující volby do ŠŘ,
  • ŠVP,
  • rekonstrukce budovy gymnázia (1. etapa – zateplení, výměna oken).

Zapsal:Mgr. Tomáš Válka
Zápis ověřily:Mgr. Marta Králová
Mgr. Helga Malečková