ZÁPIS ŠKOLSKÉ RADY
7. zasedání ze dne 24. 01. 2013

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ A HOSTÉ

za rodiče nezletilých studentů - Ing. Ondřej Suchánek
za zletilé studenty - Martin Koliba
za pedagogický sbor - Mgr. Marta Králová
za pedagogický sbor - Mgr. Helga Malečková
za pedagogický sbor - Mgr. Tomáš Válka

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ

za zletilé studenty - Jan Černý
za zřizovatele - Ing. Renáta Kolibová
za zřizovatele - Šárka Látalová
za zřizovatele - Martin Pražák

PROJEDNÁVANÉ BODY

 1. Rozpočet školy
  ŠR byla seznámena s rozpočtem školy pro rok 2013:
  • gymnázium – 2,452 mil Kč,
  • obchodní akademie – 1,799 mil Kč,
  • od nového roku se ruší rozdělení financí na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků.
 2. Revitalizace školy
  ŠR byla seznámena s plánovanou revitalizací budovy gymnázia na ulici Legionářů 1:
  • při revitalizaci proběhne výměna oken, zateplení a s tím spojená úprava fasády,
  • předpokládaná cena této investice je 9,7 mil Kč,
  • po revitalizaci bude budova splňovat stanovené energetické hodnoty – tzv. energetický štítek.
 3. Příjímací zkoušky
  ŠR byla seznámena s organizací příjímacího řízení:
  • přijímací zkoušky budou probíhat ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2013,
  • gymnázium – testy SCIO + všeobecné předpoklady,
  • obchodní akademie – testy z ČJ + M,
  • informace o přijímacím řízení jsou vždy uvedeny na veletrhu vzdělávání a třídních schůzkách ZŠ.
 4. Nové logo školy
  ŠR byla seznámena s vyhlášenou soutěží o nové logo školy:
  • bylo vyhodnoceno 12 návrhů,
  • vítězné logo bude představeno na školním plese,
  • autor vítězného loga obdrží 1000 Kč.
 5. Projekty
  ŠR byla seznámena s projekty, které na škole probíhají:
  • „EU peníze středním školám“.

Zapsal:Mgr. Tomáš Válka
Zápis ověřily:Mgr. Marta Králová
Mgr. Helga Malečková