Projekt  „Inovace a zkvalitnění výuky na OA Hodonín“ 

O projektu

Peníze EU školám

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky na OA Hodonín
Termín řešení: 1. září 2012 – 31. srpna 2014
Oblast podpory 1.5, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost


Klíčové aktivity:

  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
    2 sady po 32 vzdělávacích materiálech ověřených ve výuce.
  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
    7 × 3 sady po 20 materiálech ověřených ve výuce.
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
    2 sady po 32 materiálech ověřených ve výuce.

Pozn.:
Sada – ucelený soubor materiálů v jedné tematické oblasti
Tematická oblast – ucelená část učiva v souvislosti se ŠVP (1 obsahový okruh 1 předmětu, nebo průřezové téma)

Harmonogram projektu

OdDoAktivita
1. 9. 201231. 10. 2012zahájení projektu
1. 11. 201231. 1. 2014tvorba DUMů a jejich zveřejňování
1. 12. 201230. 6. 2014ověřování DUMů
1. 1. 201331. 8. 2013výběrové řízení na ICT, nákup, instalace, uvedení do provozu
1. 5. 201431. 8. 2014finalizace výstupů

 

 

webmaster: Ing. Petr Polách